איר וועט זען, עס וועט זיין שיין ווייַל מיר ליבע עס!